Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

my socially retarded friends

αραχνες πιάσαμε εδώ?
κάποιος/α είχε πει ότι θα ενημερώσει το λαό για ένα ή και παραπάνω παιχνίδια περπλάνησης. τι θα γίνει?

Δεν υπάρχουν σχόλια: