Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

nosfi - ερκοντίσιο

καλοκαίρι 2014 | Θεσσαλονίκη
ήττα.
αυτά

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

800 νεκροί

"Με γλέπεις εμένα;" έλεγα -νοερά- σ' όποιον έβλεπα, "έχω σκοτώσει άνθρωπο!..." Και θα τον είχα -θα τον είχα- σκότωσει. Του κάκου θαχαν ρθει να μ' εμπόδιζαν να τον λυπηθώ τον καϋμένον. Όχι δε θα τον λυπάμαν τον καϋμένον εγώ.
Διαβάζεις λόγου χάρη εκειδά "Οι αντίπαλοι άφησαν επί του πεδίου της μάχης οκτακοσίους νεκρούς". Τι θα πει αυτό; Απλούστατα ότι είχαν πάρει μαζί τους οι αντίπαλοι οκτακοσίους νεκρούς, και τους αφήκαν στο πεδίο της μάχης. Ήσαν φτιαχμένοι -οι οχτακόσιοι αυτοί- γοα νεκροί. Έτσι και η μάχη έγινε και οι νεκροί πιάσαν τόπο. Δεν πήγαν χαμένοι. Να γιατί τολοιπόν θα τον σκότωνα: γιατί θα ήταν για σκότωμα.

Γιάννη Σκαρίμπα "το Σόλο του Φίγκαρω"